Kosmodrom (psychedelic, Stoner Rock), Sky Blue Skin (Alternative Rock), Wolf Prayer (Stoner-/Desertrock)

Bayreuth, Glashaus - Do. 17. Oktober 2019

Kosmodrom (psychedelic, Stoner Rock), Sky Blue Skin (Alternative Rock), Wolf Prayer (Stoner-/Desertrock)